26 de diciembre de 2007

VITA VIA EST
Vida: 1. Força o activitat interna substancial, per mitjà de la qual obra l'ésser que la posseïx. 2. Unió d'ànima i cos.
Camí: 1. Via que es construïx per a transitar. 2. Direcció que ha de seguir-se per a arribar a algún lloc. 3. Mode de comportament moral.

Vida: 1. Fuerza o actividad substancial, por medio de la cual obra el ser que la posee. 2. Unión de cuerpo y ánima.
Camino: 1. Via que se construye para transitar. 2. Dirección que ha de segurse para llegar a algún sitio. 3. Modo de comportamiento moral.

No hay comentarios: